ประกาศนียบัตร – Certificate


หนังสือรับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์

ABCChocolate Certificate หนังสือรับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์


เลขทะเบียน อ.ย.

ABC Chocolate เลขทะเบียน อ.ย. ABC Chocolate เลขทะเบียน อ.ย. ABC Chocolate เลขทะเบียน อ.ย. ABC Chocolate เลขทะเบียน อ.ย.
ABC Chocolate เลขทะเบียน อ.ย. ABC Chocolate เลขทะเบียน อ.ย. ABC Chocolate เลขทะเบียน อ.ย.
ABC Chocolate เลขทะเบียน อ.ย. ABC Chocolate เลขทะเบียน อ.ย. ABC Chocolate เลขทะเบียน อ.ย.


ใบอนุญาตผลิตอาหาร

ABCChocolate Certificate ใบอนุญาตผลิตอาหาร ABCChocolate Certificate ใบอนุญาตผลิตอาหาร


หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต

ABCChocolate Certificate หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต GMP ABCChocolate Certificate หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต GMP


Certificate of GMP

ABCChocolate Certificate of GMP ABCChocolate Certificate of GMP


SGS – Nutrition Fact

ABCChocolate SGS Nutrition Fact ABCChocolate SGS Nutrition Fact


NFI – Test Report

ABCChocolate NFI Test Report ABCChocolate NFI Test Report


SGS – Test Report

ABCChocolate SGS Test Report ABCChocolate SGS Test Report