สร้างสรรค์ ช็อกโกแลต บาร์ แบบของคุณเอง

ช็อกโกแลต บาร์ แบบเลือกไส้ และตกแต่งได้เอง

 

 

ABC Chocolate Customize Bar
ครั้งแรกในประเทศไทย ที่คุณจะเป็นคนที่เลือกใส่ไส้ช็อกโกแลตที่หลากหลาย จากส่วนผสมกว่า 100 แบบ
ที่ผ่านการคัดสรรค์มาอย่างวิจิตบรรจง เพื่อนำมาให้คุณได้เลือกใส่เข้าไปในช็อกโกแลตแท่งของคุณเอง
เช่น Hazelnuts, Macadamia Nuts, Almonds, ผลไม้ต่างๆ ทั้งของไทย และผลไม้นำเข้า, เจลลี่, ลูกกวาด ฯลฯ อีกมากมาย
จะต้องเป็นช็อกโกแลตที่พิเศษสุด รวมทั้งยังสามารถเป็นของขวัญที่คุณ และผู้รับของคุณจะต้องประทับใจไม่รู้ลืม

 

 

*Beta สั่งซื้อ ช็อกโกแลต บาร์ แบบของคุณเอง ABC Chocolate Customize Bar ทันที

 

 

 

ช็อกโกแลต บาร์ แบบกำหนดเอง

ช็อกโกแลต บาร์ แบบกำหนดเอง

ช็อกโกแลต บาร์ แบบกำหนดเอง

ช็อกโกแลต บาร์ แบบกำหนดเอง

ช็อกโกแลต บาร์ แบบกำหนดเอง

ช็อกโกแลต บาร์ แบบกำหนดเอง

ช็อกโกแลต บาร์ แบบกำหนดเอง

ดาร์ก เอบีซี ช็อกโกแลต บาร์ แบบกำหนดเอง

ดาร์ก เอบีซี ช็อกโกแลต บาร์ แบบกำหนดเอง

ไวท์ เอบีซี ช็อกโกแลต บาร์ แบบกำหนดเอง

ไวท์ เอบีซี ช็อกโกแลต บาร์ แบบกำหนดเอง

ดาร์ก เอบีซี ช็อกโกแลต บาร์ แบบกำหนดเอง

มิลค์ เอบีซี ช็อกโกแลต บาร์ แบบกำหนดเอง

ไวท์ เอบีซี ช็อกโกแลต บาร์ แบบกำหนดเอง

ดาร์ก เอบีซี ช็อกโกแลต บาร์ แบบกำหนดเอง

มิลค์ เอบีซี ช็อกโกแลต บาร์ แบบกำหนดเอง

มิลค์ เอบีซี ช็อกโกแลต บาร์ แบบกำหนดเอง

 

ช็อกโกแลตบาร์รูปแบบใหม่ ทำจากช็อกโกแลตแท้ ผ่านการทดลองด้วยมาตรฐานของ เอบีซี ช็อกโกแลต ซึ่งมีให้เลือกหลากหลาย
ทั้งดาร์กช็อกโกแลแท้ 58% Cocoa และ74% Cocoa, มิลค์ช็อกโกแลต 34% Cocoa, และไวท์ช็อกโกแลต ที่คุณจะไม่มีวันลืม

 

*Beta สั่งซื้อ ช็อกโกแลต บาร์ แบบของคุณเอง ABC Chocolate Customize Bar ทันที

 

ตัวอย่างหน้าระบบสั่งซื้อ

ช็อกโกแลต บาร์ แบบกำหนดเอง

ช็อกโกแลต บาร์ แบบกำหนดเอง

ช็อกโกแลต บาร์ แบบกำหนดเอง

ช็อกโกแลต บาร์ แบบกำหนดเอง

 

 

*Beta สั่งซื้อ ช็อกโกแลต บาร์ แบบของคุณเอง ABC Chocolate Customize Bar ทันที